Ocalenie

Ocalenie to nazwa tomu poetyckiego Czesława Miłosza. Tom ten został wydany w 1945 roku przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik”.

Tom ten jest obszernym, podzielonym na 7 części wyborem wierszy, które powstały na przestrzeni lat 1932–1945. Do druku tom został przygotowany przez autora, a korektę przeprowadził jego przyjaciel Jerzy Turowicz. Nie miała miejsca ingerencja cenzury. Był to jeden z pierwszych poetyckich tomów wydanych w naszym kraju po zakończeniu drugiej wojny światowej. Gdy w 1951 roku Czesław Miłosz podjął decyzję o pozostaniu na emigracji, tom Ocalenie wycofano z bibliotek publicznych. Do 1980 roku oficjalnie nie opublikowano w Polsce żadnych utworów Czesława Miłosza, z wyjątkiem Traktatu moralnego, który został ogłoszony w 1948 roku w miesięczniku „Twórczość”.

Możesz również polubić