Martwa natura z wędzidłem

Martwa natura z wędzidłem to tom szkiców Zbigniewa Herberta z 1993 roku. Tom dotyczy złotego okresu kultury holenderskiej i jest ostatnią częścią trylogii poświęconej europejskiej kulturze. Tytuł tomu pochodzi z od obrazu Torrentiusa z 1614 roku.

Herbert na przestrzeni lat 1967-1991 pięciokrotnie odwiedzał Holandię. Szkice składające się na ten tom były publikowane w Kulturze, Zeszytach Literackich i w niemieckiej prasie. Polskie wydanie wzbogacono o Apokryfy, czyli o krótkie teksty, które były inspirowane epizodami historii holenderskiej. Eseje przede wszystkim dotyczą sztuk plastycznych oraz spraw społecznych. Autor twierdził, że zbiorowym bohaterem jego utworu jest mieszczaństwo Niderlandów XVII wieku.

Możesz również polubić