Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada to tom poetycki Czesława Miłosza z 1974 roku, który zawiera przede wszystkim utwory z przełomu lat 60. i 70. Tytuł to cytat z tłumaczenia 113 psalmu autorstwa Franciszka Karpińskiego: „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, niechaj świat Bogu chwałę opowiada” – śpiewanego w kościołach w czasie nieszporów.

Zbiór ten zawiera wiersze, które powstały na przestrzeni lat 1962–1974. W większości były publikowane na łamach paryskiej „Kultury”

Podstawę tomu stanowi poemat tytułowy składający się z 7 części, który poza formą wierszowaną zawiera komentarze prozą, genealogie, fragmenty z encyklopedii i słowników, wyciągi ze starych dokumentów, przypisy, cytaty, itp.

Książka została doceniona przez londyńskie „Wiadomości”. Uhonorowano ją nagrodą im. Mieczysława Grydzewskiego jako najwybitniejszą książką wydaną na emigracji w 1974 roku.

Możesz również polubić