Co to jest przypowieść?

Przypowieść (zwana też parabolą) jest gatunkiem literatury moralistyczno-dydaktycznej. Cechy formalne tego gatunku służą właściwemu odczytaniu znaczenia przedstawionego świata i przekazaniu prawdy moralnej.

Interpretując przypowieść potrzebne jest sięgnięcie do znaczeń alegorycznych albo symbolicznych.

Przypowieść szczególnie często stosowano w literaturze Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Wiele znanych przypowieści możemy przeczytać w Biblii (np. przypowieść o marnotrawnym synu).

André Jolles twierdzi, że przypowieść jest jednym z archetypów morfologicznych, które leżą u podstaw współczesnych gatunków literackich.

Przypowieść była często stosowana w homiletyce oraz literaturze parenetycznej. Inspirowało się nią wielu pisarzy, chociażby Albert Camus (Dżuma) czy Adam Mickiewicz (Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego).